נולד לי ילד מתרומת ביצית (מגויה) האם הילד יהודי או שצריך להעביר אותו גיור לחומרא?

בדבר זה יש מחלוקת גדולה, דעתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל היתה שהעיקר להלכה שהולכים אחרי בעלת הביצית, ולכן הילד צריך לעבור גיור לחומרא. פרטים כיצד לעשות והיכן ניתן לקבל במוקד הטלפוני במכון בטלפון 037412111.

שתף פוסט: