האם אשה לאחר החזרת עוברים נאסרת?

הקטטר בו מחדיר הרופא את העוברים לתוך הרחם הוא קטטר דק מאד, ואין האשה נאסרת מחמתו. אם היה דימום קל בעקבות ההחדרה יש לשאול את הרופא אם האשה נפצעה, במידה והאשה נפצעה, האשה טהורה, אם יש ספק, יש לעשות שאלת רב, ניתן לפנות למכון לשאול.

שתף פוסט: