אני בשבוע 6 ובבדיקת אולטרה סאונד לא נצפה דופק, הרופאה המליצה ללכת ללכת לעשות הפלה, האם זה מותר? ובכלל האם כדאי לעשות?

שלום רב, לרוב דופק עוברי יצפה סביב שבוע 6. עם זאת, הפריה מאוחרת יותר של העובר הנוכחי, תנוחה לא טובה של העובר או האישה בעת ביצוע הבדיקה, ביצוע הבדיקה בידי ידיים לא מיומנות עשויים לגרום לכך שלא יצפה דופק. משכך, היות ואין סכנה להתעכב עם ההפלה במידה ובאמת העובר ללא דופק, לעיתים כדאי להמתין עוד כשבוע-שבועיים ולחזור שוב על הבדיקה לפני החלטה על הפלה יזומה. זאת במידה ואין מצב מסכן חיים לאם כגון דימום מוגבר, מומלץ בכל מקרה כזה לפנות למכון ולקבל חוות דעת פרטנית בהתאם למקרה ולאבחנה הרפואית.

שתף פוסט: