ראשי 'מכון דורות' המעניק יעוץ וסיוע בנושא פריון, ערכו ביקור במעונו של גאב"ד בני ברק ורבה של שכונת רמת דוד הגאון הגדול רבי שלמה בן שמעון שליט"א

מרגש היה לראות כיצד למרות חולשתו הרבה של הרב, שמחלים מאירוע לב קשה, קיבל את ראשי המכון בשמחה ובמאור פנים והקדיש להם זמן לפשוט את ספקותיהם בציינו את חשיבות העניין ומעלתו.
ראשי המכון הציגו בפני הרב סקירה על היקף הפעילות במכון, וסיפרו על הבעיות הרבות המחכות לפתרונן והביקוש הרב בציבור למענה בשיטתו של מרן מאור ישראל זיע"א.
הגאב"ד שליט"א התפעל מאד, חיזק את ידי ראשי המכון והאציל מברכותיו: "כל העוזרים והמסייעים יזכו לכל הברכות האמורות בתורה, והקב"ה ימלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכה".

שתף כתבה: