ראשי "מכון דורות" בביקור מרגש אצל זקן הראשונים לציון, הגאון הגדול רבי אליהו בקשי דורון (שליט"א) [זצוק"ל].

ראשי 'מכון דורות' הגיעו לביקור חיזוק מיוחד במעונו של זקן הראשונים לציון, הגאון רבי אליהו בקשי דורון שליט"א, בנוכחותו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א.
בתחילת המפגש, הציג הגאון רבי ציון כהן שליט"א רבה של אור יהודה, מראשי המכון וממייסדיו, את הפעילות העניפה של המכון ופרש בפני הגאונים שליט"א את המקרים המגיעים לפתחם של הרבנים המשיבים ואת הצורך הגובר בציבור למענה הלכתי ראוי כפי פסקיו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל.
הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א הוסיף והרחיב בחשיבות הקמת המכון ואמר: "לא זכינו עד כה למכון העוסק בעניינים חשובים כאלו שכל כולו צועד לאורו ולפי פסקי מרן האבא זצ"ל. וכעת יש אפשרות לספרדים המבקשים זאת לפנות ולקבל מענה ראוי כפי הנצרך". הוא אף העיד: "אני מכיר את ראשי המכון מקרוב, הם גם מתייעצים איתי והכל נעשה לפי פסקי מרן זצ"ל. זו ברכה גדולה". הגאון הרב בקשי דורון שליט"א שמע את הדברים בשמחה, עודד את רבני המכון ואמר: "זו זכות עצומה, זה דבר גדול מאוד לעסוק בפוריות". הוא הוסיף וסיפר שלאחרונה הגיעו אליו עשרות בקשות מזוגות חשוכי ילדים שחיפשו מענה הולם, והסביר עד כמה הדבר נצרך, והנה עכשיו יש להם כתובת לפניות. הוא גם הפנה את ראשי המכון לעיין בתשובותיו הרבות שכתב בספריו שו"ת בנין אב, והעניק להם את ספרו "בנין אב- רפואה והלכה", עם הקדשה אישית חמה. בסיומו של הביקור האציל הרב מברכותיו על ראשי המכון "שתזכו לפעול ולהמשיך בהקמת דורות ישרים ותשרה ברכה במעשה ידיכם". כמו כן בירך את כל התומכים והמסייעים למכון שיזכו מידה כנגד מידה לראות נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם.

שתף כתבה: