ראשי "מכון דורות" בביקור והתייעצות עם הגאון הרב זמיר כהן שליט"א, יו"ר הידברות

רבני 'מכון דורות', יחד עם הגאון רבי ציון כהן שליט"א, רבה הראשי של אור יהודה, מראשי המכון וממייסדיו, ערכו ביקור מיוחד אצל הגאון הרב זמיר כהן שליט"א, יו"ר ארגון הידברות, רב שכונת 'אתרוג', וראש ישיבת "היכל מאיר".

בפגישה דנו הרבנים אודות האתגרים ההלכתיים והרפואיים הניצבים בעידן הטכנולוגי-מודרני לעוסקים בתחום מעוכבי השידוך וחשוכי הילדים.

כמו כן דנו הרבנים בבעיות השעה בנושאים אלו וביררו את ההלכה למעשה בפרקטיקה תורנית עם שילוב המציאות העכשווית המורכבת, ומהם בנושאים שהגר"ז כהן דן עליהם בספרו, שאלות ותשובות "נזר כהן". הגר"ז הציע פתרונות לחלק מהבעיות ופרש בפני הרבנים את הרגישות הנדרשת בעניינים כגון אלו, וציין לשבח את רבני המכון המתמודדים עם הפניות באחריות וברגישות מלאה.

הוא אף עודד את רבני המכון להמשיך את הפעילות ביתר שאת וביתר עוז, בהדגישו את החשיבות הגדולה לעסוק בעניינים אלו, "אני יודע ומכיר את רבני המכון שהם בקיאים היטב בפן הרפואי וההלכתי של נושא כאוב זה", אמר, "אין לתאר את הצער והסבל שעוברים זוגות חשוכי ילדים, זו מצוה גדולה וחשובה לעסוק ביישובו של עולם, ובפרט שהכל נעשה בכשרות וכהלכה לפי פסקי מרן מאור ישראל רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל".

בסיום הפגישה העניק לרבני המכון את ספרו שו"ת 'נזר כהן', עם ברכה חמה להמשך פעילות משגשגת ומוצלחת למען עם ישראל.

שתף כתבה: