"במכון דורות משמחים את הלבבות, כשאין ילדים – הבית בוכה, הקירות בוכים".

רבני מכון דורות עלו למעונם של גדולי ישראל שליט"א, במסגרת סדרת התייעצויות בנושאי סיוע ותמיכה בזוגות. הגאון רבי דוד יוסף: "מכון דורות נותנים את הדעת לשאלות הלכתיות קשות על פי דרכו של אבי מורי  מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל".

מאמץ מיוחד עושים ב'מכון דורות' בימים אלו בין פורים לפסח: רב העיר אור יהודה ומייסד מכון דורות, הגאון רבי ציון כהן, וראש מכון דורות, הרב איתי כהן, עלו השבוע למעונם של גדולי ישראל שליט"א, במסגרת סדרת התייעצויות בנושאי סיוע ותמיכה בזוגות אשר לא זכו לפרי בטן.

הגאון רבי דוד יוסף, חבר מועצת חכמי התורה ובנו של מרן הראשל"צ רבינו עובדיה יוסף זצ"ל חיזק את ידיו של הגר"צ כהן על הקמת המכון ובירכו כי יזכה לסייע לאנשים שמתקשים להביא ילדים לעולם. "אני רוצה לברך את מכון דורות, מכון שעצם הקיום שלו הוא כדי לסייע לאנשים שיהיה להם זרע קודש של קיימא, והכל על פי ההלכה ועל פי דעתו של אבי מורי, מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל".

"חשוב שהדברים יעשו על פי ההלכה כי הטכנולוגיות החדשניות שנוצרו בדור האחרון יצרו בעיות הלכתיות קשות מאוד שצריך לשבת עליהם בכובד ראש וביסודיות", חידד הגאון רבי דוד יוסף בפני רבני המכון את הצורך בבירור דעת תורה בשאלות הלכתיות קשות אלו הנוגעות בסיוע לזוגות חשוכי ילדים. "ב"ה מכון דורות בנשיאות ידידי הגאון רבי ציון כהן שליט"א, רב העיר אור יהודה, ביחד עם עם ראש המכון, בנו הרב איתי כהן, נותנים את הדעת לשאלות הלכתיות אלו, פונים לגדולי התורה, חוקרים ולומדים את את הנושאים מדברי רבותינו גדולי הפוסקים. וב"ה יזכו להרבות זרע קודש בעם ישראל, להגדיל תורה ולהאדירה, אמן כן יהי רצון".

ברכות אלו מצטרפות לברכת כל הרבנים ההולכים בדרכו של מרן הראשל"צ רבינו עובדיה יוסף זצ"ל ובהם בניו מורנו הראשון לציון הגאון הגדול רבי יצחק יוסף והגאון הגדול רבי אברהם יוסף. וכפי שהתבטא בעבר בכנס 'מכון דורות' מורנו הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף: "עכשיו ב"ה יש את מכון דורות שהולכים בדרך של מרן אבא זצוק"ל. מכון שמצהיר בריש גלי שיעשה הכל רק לפי פסקי מרן".

ראש אבות בתי הדין בירושלים, הגאון רבי ברוך שרגא, קיבל את ראשי 'מכון דורות' ב'חמימות רבה', עיין ארוכות בספר 'קובץ הלכה ורפואה' שיצא לאור על ידי 'מכון דורות' וקיים עם המחברים דיון תורני בסוגיות השונות הנכללות בין עלי הספר, כאשר הוא מביע בפניהם את שמחתו על הוספת עוד נדבך חשוב במפעל הפצת התורה בתחומים אלו שלא בוררו דים. "הפעולות שעושה 'מכון דורות' בהקמת דורות ישרים מקרבות את הגאולה, כמאמר חז"ל: 'אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף'. אני רוצה לומר בפה מלא, אשריכם מכון דורות בראשות ידידינו הרב איתי הכהן שעושה גדולות ונצורות להרבות ילדים בעולם ולרפא את המשפחות שהם ממש חשוכות מרפא, מי שאין לו ילדים הוא בצער גדול שאי אפשר לשער. מכון דורות מסייע שהכל יהיה על פי ההלכה ואין ספק שמי שעוזר להם שותף בביאת הגואל, כי כל ילד מזרז את הגאולה ומשמח את הלבבות של ההורים, פעמים בן אחד יכול להקים דור ישרים ולהיות גדול הדור".

בנוסף לביקורים אצל הגאון רבי דוד יוסף והגאון רבי ברוך שרגא,  עלו רבני 'מכון דורות' למעונו של ראש ישיבת המקובלים 'נהר שלום', הגה"צ רבי בניהו שמואלי."במכון דורות משמחים את הלבבות, כשאין ילדים – הבית בוכה, הקירות בוכים, הזוג בצער גדול", אמר הרב בכאב. "בכל עניין בתחומים הללו צריך להרים טלפון למכון דורות, יש להם רופאים מומחים והדרכות על פי ההלכה. נברך אותם שירים מזלם מעלה מעלה, וכל מי שיבוא אצלם בע"ה יפקד בבנים זכרים, שיהיה להם סייעתא דשמיא ובכל הפעולות שהם עושים יצליחו בע"ה. ומי שעוזר ומסייע למכון מתקיים בו 'ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם'".

מכון דורות הוקם על ידי הגאון רבי אהרון בוטבול, ראש בית ההוראה "יביע אומר" וחתנו של מרן הראשון לציון רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, והגאון רבי ציון כהן, רב העיר אור יהודה שחשו במועקתם של רבים שאינם מוצאים כתובת הולמת ונאותה לפרוס בפניה את הלבטים משני התחומים גם יחד. הרפואי וההלכתי. שלראשונה משתלבים בצורה טבעית תוך חיבור העולמות המגוונים של שני תחומים מהותיים אלו. "נולדנו מתוך הקשבה למצוקתם של זוגות רבים המצפים וכמהים לחבוק ילד משלהם ומשתוקקים לשמוע קול של תינוק בביתם, אלא שהגשמת חלומם כרוכה במחיר כבד, הן מההיבט הנפשי בביצוע טיפולים מתישים, והן מבחינה פיננסית עקב העלות הגבוהה. המכון פועל במטרה להעניק לזוגות חשוכי ילדים את כל מעטפת הגג הכוללת ליווי ותמיכה ייחודית מסוגה, מענה רפואי מקצועי ברמה הגבוהה ביותר, ביחד עם הכוונה מלאה בכל הקשור לגישת ההלכה בתחום".

הפסח המתקרב מקשה על הזוגות?

הרב  איתי כהן: "כל חג הוא אירוע משפחתי, וכשנפגשים עם המשפחה המורחבת וכל אחד מגיע עם ה'פיצקל'ך' שלו, והם מגיעים לבדם, זהו קושי שאי אפשר לתאר. בנוסף, הגשמת חלומם כרוכה במחיר כבד, הן מההיבט הנפשי בביצוע טיפולים מתישים, והן מבחינה פיננסית עקב העלות הגבוהה. המכון גם מסייע כלכלית לזוג אשר נתקל בקשיים כלכליים, אם בגלל שמלכתחילה אין כל או בגלל שעליהם לעבור טיפול רפואי יקר שלא נכלל בסל. ויהי רצון שהפסח הזה יעבור לכולם בשמחה, בקלות ובנעימות".

בעקבות סיפורים רבים ומגוונים, מכון דורות, האמון על פתרונות הלכתיים ורפואיים לבעיות עקרות, לקח על עצמו לאחרונה פרויקט חדש. סדרת קורסים לבתי הוראה אשר יתקיימו בהשתתפות המומחים שבאו להחכים בידע רפואי ופרקטי שיאפשר להם את המלוא המידע הרלוונטי בתחום הייעוץ והטיפול. "ההכשרה היא עיונית, תיאורטית. ומטרת הקורס להנגיש  את הידע על מגוון הבעיות השונות ופתרונותיהם, על מנת לתת עזרה ראשונה", אומר ראש המכון, הרב איתי כהן. "מסרתי הרצאות רבות בתקופה האחרונה ומסקנתי היא חדה וברורה: רבים מהאנשים כלל לא מודעים לכך שיש להם בעיות. כך לדוגמא: זוג שהיה להם ילד אחד ועברו כבר מספר שנים והם לא זכו לילד נוסף, כלל לא העלו בדעתם שצריך לפנות לייעוץ. ההוכחה הכי פשוטה שלי לכך היא שכשאני מרצה ונותן את שלל ומגוון הבעיות הבסיסיות, מידי הרצאה, אני מגלה אנשים שהיה צריך להפנות אותם לייעוץ רפואי. הבעיה הכי גדולה היום היא חוסר מודעות ואי הכרת המציאות, ואת הפער הזה אנחנו במכון דורות משתדלים לסגור. כשיש ידע, בעיות רבות נפתרות מראש".

מס' הטלפון של המכון 03-74-12-111 לייעוץ והרשמה לקורס לרבנים שלוחה 1

שתף כתבה: