אדמו"רי אבוחצירא בסיור ב'מכון דורות'

בסיור שהתקיים ב'מכון דורות' העוזר לזוגות חשוכי ילדים, השתתפו חשובי רבני משפחת אבוחצירא, נכדי סידנא בבא סאלי והבבא חאקי זיע"א: האדמו"רים רבי יעקב אבוחצירא מרמלה, רבי משה אבוחצירא, רבי יצחק אבוחצירא. מייסד המכון ורבה של אור יהודה הגר"צ כהן, המשפיע הגר"מ ביטון, הרב ישראל בוסו, והרב איתי כהן ראש המכון. ח"כ הרב אוריאל בוסו נאם בפני הרבנים ואמר: "מכון דורות הביאו בשורה לעם ישראל, מעטפת שלמה ומקצועית שממשיכה את הפסיקה הנכונה, על פי דרכו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל". האדמו"ר רבי משה אבוחצירא, בנו וממשיך דרכו של רבי ברוך אבוחצירא שליט"א חתם את הסיור ואמר: "יהי רצון שבזכות אבותינו הקדושים תזכו לברכה וסייעתא דשמיא במעשה ידיכם ותזכו לשמח את בני ובנות ישראל. שהקב"ה ישמח אותכם כי אתם משמחים אנשים שמשוועים לשמחה". הגה"צ רבי יצחק יהודיוף, נכדו של סידנא בבא סאלי זיע"א הצטרף לדבריו:"עם ישראל זקוק לאנשים כמוכם לשמח את המצווה הראשונה בתורה. כשאתם באים לעזר וסיוע הרי אתם מחזיקים באומנותם של משה ואהרון, שפרה ופועה".

שתף כתבה: