הרה"ג שלמה בן שמעון

גאב"ד ב"ב ורב שכונת רמת דוד

שתף פוסט: