הרה"ג דוד יוסף

חבר מועצת חכמי התורה ובעל הלכה ברורה

שתף פוסט: