תרומה

אפשרויות תרומה

כל התרומות למכון דורות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודה

תרומה מאובטחת

בכרטיס אשראי

תרומה בביט

מס' הביט שלנו 051-5151-659

תרומה ב Pay Box

מס' הפייבוקס שלנו 051-515-1659

העברה בנקאית

לחשבון בנק | סניף | מס'

הרשאה לחיוב חשבון

הו"ק לחיוב חשבון

תרומה בטלפון

24 שעות ביממה

פרטי חשבון להעברת תרומה למכון דורות:

בנק המזרחי
סניף 468
מס' ח-ן 257929
למוסד אישור מס הכנסה
לפי סעיף 46 לפקודה